V15 Konfirmasjon

Konfirmanter Hinna menighet

V15 Konfirmanter i Hinna kirke 2017. Foto: Studio Hjelm

 

 

Velkommen til V15 Konfirmasjon for 2018

 

Til alle 9. klassinger

Alle som fyller 15år i 2018, som er medlem av eller tilhører Den norske kirke/Hinna sogn får tilsendt invitasjon til å konfirmere seg i Hinna kirke. Er du ikke døpt er du hjertelig velkommen til å delta på undervisningen og vurdere dåp og konfirmasjon i løpet av året.


I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Konfirmantundervisning i Hinna inneholder en konfirmanthelg på Horve leirsted, konfirmanttreff med ca 400 andre ungdommer i Ynglingehallen, individuell oppfølging ved kateket eller prest, trosvandring i Sørmarka og undervisning i kirka med øvelser, refleksjon, samtale, musikk, uteaktiviteter m.m. Undervisning på ukedager begynner med et enkelt måltid. I løpet av året har alle konfirmanter en oppgave knyttet til gjennomføring av en gudstjeneste.

 

Året avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i mai 2018: 

  • Lørdag 5.mai
  • Søndag 6.mai
  • Torsdag 10. mai.

 

Samlinger

Semesterprogram Hinna-konfirmantene våren 2018

Gruppeundervisning i Hinna kirke. August 2017 - Mai 2018 ca. annenhver onsdag kl. 15.30-17.30.                                            

Enkelte samlinger på andre tidspunkt.

  • Presentasjonsgudstjeneste: Søndag 3. september 2017 kl. 11.00
  • Konfirmanthelg på Horve leirsted: 20. - 22. oktober 2017
  • Konfirmanttreff i Ynglingen: Fredag 2. mars 2018
  • Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Tirsdag 20. mars 2018 kl. 18.00 - 21.00
  • 5 gudstjenester av eget valg, samt Presentasjonsgudstjenesten, Konfirmasjonsgudstjenesten og en gudstjeneste hvor din gruppe er aktiv i planlegging og gjennomføring.

 

Vi håper du vil konfirmeres i Hinna kirke!

 

Innmelding 

Fyll ut nettskjema under og send inn.

Les informasjon om forventninger. Les, signer og ta med Informasjonsbrev - Konfirmant 2018 på innmeldingsmøte. 

Innmeldingsmøte i Hinna kirke 6. juni. Postnr. 4020 og 4032 møter kl.18.00, slutt ca. 19.30. Postnr. 4017 og 4018 møter kl.19.30.

Denne dagen møter konfirmanten med minst en foresatt.

Ved påmelding etter innmeldingsmøte ta kontakt med kateket Kirsti Melangen.

 

Kontaktperson: Kateket Kirsti Melangen Tlf 51905778. Send epost

 

Hinna kirkes konfirmantavgift er på 1500,- og dekker konfirmasjonshelg inkludert reise til Horve, konfirmasjonstreff i Yngling-hallen, enkel servering og materiell til samlingene.

Hinna kirke tilbyr også avgiftsfri konfirmasjonsundervisning. 

 

Menighetene i Stavanger har et alternativt tilbud for konfirmanter dersom man av forskjellige årsaker ikke kan eller ønsker å følge det lokale konfirmasjonstilbudet.

 

Er du interessert i et avgiftsfritt, alternativt konfirmasjons tilbud eller ønsker konfirmasjon i en annen kirke merkes dette av i innmeldingsskjema under.  

 

 

Informasjonsbrev Konfirmanter 2018

Informasjon om forventninger

Se mer generell info om konfirmasjon på kirken.no. Her finner du også svar på flere vanlige spørsmål.

 

Datoer for kommende års konfirmasjoner finner du her


Trykk her for å se bilder fra tidligere konfirmantår

 

Konfirmantpåmelding 2017-2018
Konfirmanten  
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De blå feltene må alltid fylles ut. NB! Bruk konfirmantens mobilnummer og foresattes e-postadr. Har du tekniske problem, ring kateket Kirsti Melangen tlf. 51 90 57 78
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Hvis konfirmanten går på en annen skole enn Hinna, Kristianslyst eller Steinerskolen, skriv navn på skolen her+velg "Annet" i skolevalg på neste side. I dette feltet kan du også skrive om påmeldte har spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til evt om dere ønsker å bli kontaktet ang dette.