V4 Min kirkebok

Hvem: Alle som fyller 4år det kalenderåret samlingene er. Medlemmer får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle er velkomne! Hvis du ikke har fått brevet kan invitasjonen til fireåringene lastes ned her. Og infobrevet til foreldrene (med mer utfyllende informasjon) kan lastes ned her.
Hva og når: 5 samlinger:
1) Middag og samling for 4-åringene torsdag 21. 09.17 kl.1630-1800.
2) Middag og samling for 4-åringene torsdag 28.09.17 kl.1630-1800.
3) Kirkemiddag, samling og undretur lørdag 30.09.17 kl. 1300-1430.
4) V4 Gudstjeneste med dåp og utdeling av fireårsbok til 4-åringene søndag 01.10.17 kl.1100 eller 1300.
5) Minigospel eller Mini-KRIK - vi blir bedre kjent med aktiviteten og finner ut hva de gjør tirsdag 03.10.17 kl.1700 - 1800.

Hvor: Hinna kirke.

Påmelding: Påmeldingsfrist er torsdag 14.09.17. Problem med nettpåmeldingen? Ta kontakt med kontaktperson, Margunn!

Kontaktperson: Menighetspedagog Margunn Østebø. Tlf 51 90 57 78. Send epost

Påmelding til V4 Min Kirkebok 21.september - 3.oktober 2017
Fyll ut navn på deltakeren. Mobilnummer og epost du fyller ut her, blir hovedkanal for videre informasjon. Gule felt må fylles ut. VIKTIG å krysse av for hvilke dager dere kommer. Hvis problemer, ta kontakt med kontaktperson, Margunn.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
I feltet under, svar på følgende spørsmål/oppgi følgende info.:
1.) Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder/foresatt eller annen).
2) Ønsker dere middag kl. 1630 på torsdagssamlingene? Hvis ja, skriv ja og antall(barn og voksne) som skal spise.Alternativene er: 4åring og 2 voksne eller 4åring og 1 voksen?
3) Er det spesielle matbehov eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4.)Bilder: Vi vil i løpet av samlingene ta noen bilder. Bildene vil bli brukt på nettsiden, i Kirkehilsen og annet PR materiell for å illustrere samlingene. Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes på denne måten? Bildene blir publisert uten navn.

Kryss av for hvilke dager du kommer