V4 Min kirkebok

Hvem: Alle prinser og prinsesser som fyller 4år dette kalenderåret er invitert til fest på kongens slott! Hinna kirke er nemlig slottet til Jesus, kongen over himmel og jord. Festen er søndag den 22. april klokken 1100. Du skal få boka «Fest på slottet» som bevis på at du er en ekte prins eller prinsesse i Guds rike.

Medlemmer får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle er velkomne! Hvis du ikke har fått brevet kan invitasjonen til fireåringene lastes ned her. Og infobrevet til foreldrene (med mer utfyllende informasjon) kan lastes ned her.

 

Hva og når: 5 samlinger:

Torsdag 12. april kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Mandag 16. april kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Lørdag 21. april kl.1300-1430 Kirkemiddag, samling, og forberedelser til festen.

Søndag 22. april kl. 1100 Gudstjeneste med utdeling av bok

Tirsdag 24.april kl. 1700-1800 Minigospel eller Minikrik

 


Hvor: Hinna kirke.

Påmelding: Gjøres ved å fylle ut skjema under. Påmeldingsfrist er tirsdag 10.04.18.Problem med nettpåmeldingen? Ta kontakt med kontaktperson, Margunn!

Kontaktperson: Menighetspedagog Margunn Østebø. Tlf 51 90 57 78. Send epost

Påmelding til V4 Min Kirkebok 21.september - 3.oktober 2017
Fyll ut navn på deltakeren. Mobilnummer og epost du fyller ut her, blir hovedkanal for videre informasjon. Gule felt må fylles ut. VIKTIG å krysse av for hvilke dager dere kommer. Hvis problemer, ta kontakt med kontaktperson, Margunn.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
I feltet under, svar på følgende spørsmål/oppgi følgende info.:
1.) Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder/foresatt eller annen).
2) Ønsker dere middag kl. 1630 på torsdagssamlingene? Hvis ja, skriv ja og antall(barn og voksne) som skal spise.Alternativene er: 4åring og 2 voksne eller 4åring og 1 voksen?
3) Er det spesielle matbehov eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4.)Bilder: Vi vil i løpet av samlingene ta noen bilder. Bildene vil bli brukt på nettsiden, i Kirkehilsen og annet PR materiell for å illustrere samlingene. Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes på denne måten? Bildene blir publisert uten navn.

Kryss av for hvilke dager du kommer