V4 Min kirkebok

Hvem: Alle prinser og prinsesser som fyller 4år dette kalenderåret er invitert til fest på kongens slott! Hinna kirke er nemlig slottet til Jesus, kongen over himmel og jord. Festen er søndag den 24. mars 2019 klokken 1100. Du skal få boka «Fest på slottet» som bevis på at du er en ekte prins eller prinsesse i Guds rike.

Medlemmer får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle er velkomne! Invitasjonen for 2019 kan lastes ned her og infobrev til foreldre for 2019 kan lastes ned her.

 

Hva og når: 5 samlinger, Datoer i 2019:

Torsdag 7.mars kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Mandag 11.mars kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Lørdag 23. mars kl.1430-1600 Kirkemiddag, samling, og forberedelser til festen.

Søndag 24. mars kl. 1100 Gudstjeneste med utdeling av bok

Tirsdag 26.mars kl. 1700-1800 Minigospel eller Minikrik


Hvor: Hinna kirke.

Påmelding: Gjøres ved å fylle ut skjema du finner i linken/"knappen" under. Påmeldingsfrist er tirsdag 5.mars. Problem med nettpåmeldingen? Ta kontakt med kontaktperson Kristin Anda.

Kontaktperson: Menighetspedagog Kristin Anda. Tlf 51 90 57 78. Send epost