V4 Min kirkebok

Hvem: Alle prinser og prinsesser som fyller 4år dette kalenderåret er invitert til fest på kongens slott! Hinna kirke er nemlig slottet til Jesus, kongen over himmel og jord. Festen er søndag den 22. april klokken 1100. Du skal få boka «Fest på slottet» som bevis på at du er en ekte prins eller prinsesse i Guds rike.

Medlemmer får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle er velkomne! Hvis du ikke har fått brevet kan invitasjonen til fireåringene lastes ned her. Og infobrevet til foreldrene (med mer utfyllende informasjon) kan lastes ned her.

 

Hva og når: 5 samlinger:

Torsdag 12. april kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Mandag 16. april kl. 1700- 1830 sang, lek og samling med Truls.

Lørdag 21. april kl.1300-1430 Kirkemiddag, samling, og forberedelser til festen.

Søndag 22. april kl. 1100 Gudstjeneste med utdeling av bok

Tirsdag 24.april kl. 1700-1800 Minigospel eller Minikrik

 


Hvor: Hinna kirke.

Påmelding: Gjøres ved å fylle ut skjema du finner i linken/"knappen" under. Påmeldingsfrist er tirsdag 10.04.18.Problem med nettpåmeldingen? Ta kontakt med kontaktperson, Margunn!

Kontaktperson: Menighetspedagog Margunn Østebø. Tlf 51 90 57 78. Send epost