V5 Koffor då?

Hvem: 5-årinnger med voksenfølge. Medlemmer og barn der en eller begge foreldrene er medlemmer får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle er velkomne! Hvis du ikke har fått brevet, kan du laste ned en kopi av invitasjonen her (publiseres når brevet sendes via post ca 4 uker før første samling)
Hva: Voksen- og barnesamlinger om sorg og det kristne håp. 5-åringen får møte engelen Lurifax som lurer på mange ting, og 5-åringene får familiekort i gave. Familiekort er kort som familien kan bruke når ulike ting skjer i familien, eller når en ønsker å markere en høytidsdag. Se eget brev til foreldrene for mer info.

Når: 2018: Lørdag 3. og søndag. 4.november kl. 1500-1700

Hvor: Hinna kirke

Påmeldingsfrist: 25.oktober 2018

Påmelding skjer via skjema nedest på denne siden (synlig fra ca 4 uker før første samling)

Kontaktperson: Menighetspedagog Kristin Anda. Tlf 51 90 57 78. Send epost

Påmelding V5 Koffor då? 4. og 5. november 2017
Gule felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut (eks du har ikke mobil eller epost) skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Margunn Østebø eller ring (se detaljer ovenfor). Påmeldingsfrist er mandag 30.okt-17.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
I feltet under, svar på følgende 3 spørsmål:
1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til. Her kan du evt supplere med navn og nummer til foresatt 2.
2. SPESIELLE BEHOV: Er det spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
3. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.