MENIGHETSRÅDET
MENIGHETSRÅDET

Faste medlemmer:

ANNE LIV FLØISAND, leder, KJELL BIRGER ØYSÆD, nestleder
KRISTIAN BOGANES, JON BRAKESTAD, STEINAR TORGERSEN, INGUNN FURRE HAALAND, TRYGVE MEYER, JOHANNES HOLGERSEN, ARNE BERGE, sokneprest

Varamedlemmer:
GURI HAARR MOE, ANNE KARIN KRISTENSEN, ANNE MARIE AUSTARHEIM FLØGSTAD.

Hinna menighetsråd har ett møte pr. måned fra kl. 19.30-22.00. I tillegg sitter medlemmene i et av menighetens utvalg. Menighetsrådsmedlemmene sitter i 4 år av gangen. Høsten 2019 blir det igjen kirkevalg og menighetsrådet skal velges for en ny periode. 

Slik er menighetsrådets hovedoppgave i følge kirkeloven § 9:

"Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet."

(her er lenke til hele kirkeloven)

I praksis betyr dette at Hinna menighetsråd vedtar strategi og handlingsplaner og organiserer aktiviteter. Lokale planer for diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk blir også utarbeidet av menighetsrådet. Menighetsrådet vedtar lokal grunnordning for gudstjenestelivet og vedtar formål for kirkeoffer. I tillegg har menighetsrådet ansvar for utleie og bruk av kirken, samt forberede saker til menighetsmøter.

 

 

REFERAT FRA MØTER I MENIGHETSRÅDET

2017 JANUAR   FEBRUAR   MARS   MAI  

2016 JANUAR   FEBRUAR 1  FEBRUAR 2   APRIL   MAI   JUNI  AUGUST
SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DESEMBER

 
Del denne artikkel på e-post