KONFIRMASJON
KONFIRMASJON

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre.

Kjære konfirmanter. Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn.
Teksten ovenfor er hentet fra konfirmasjonsgudstjenestens liturgi. Konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr bekrefte, og i Den norske kirke blir det understreket at det er Gud som bekrefter sine løfter.

KONFIRMASJONSDATOER I HINNA KIRKE 

2019: 4., 5. og 11. mai, 2020: 2., 3. og 9. mai, 2021: 8., 9. og 13. mai, 2022: 7., 8. og 14. mai.

På V15, finner du påmeldingsmodulen og mer praktisk informasjon om konfirmasjon i Hinna

 


Konfirmasjonstiden handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger.

Her kan du lese mer om konfirmasjon og se noen korte filmer om tema som blir tatt opp i konfirmantundervisningen

Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å:
- Tenke selv, gjøre deg opp egne meninger
- Stille spørsmål, finne svar
- Lære mer om Bibelen
- Snakke om kristen tro
- Få nye tanker om livet
- Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet
- Bli kjent med kirken 

Hvert år ønsker også noen ungdommer som ikke er døpt å være med på konfirmasjonsforberedelsene. Mange av disse blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden og kan dermed la seg konfirmere ved konfirmasjonstidens avslutning.

 

 

 

 

 
Del denne artikkel på e-post