GRAVFERD
GRAVFERD
Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet er gjemt i et jorddekket frø.
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Nr. 209 . Norsk Salmebok 2013

Svein Ellingsen

 

Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. 
Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse.
Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."

 

Her kan du lese mer om gravferd i kirken


Del denne artikkel på e-post