ONSDAGSKVELD I HINNA KIRKE
ONSDAGSKVELD I HINNA KIRKE

Program for våren 2019.

Hinna menighet har som mål å formidle troen gjennom ulike kulturelle uttrykk. Vi har samlet de fleste av våre tilbud til voksne under fellesbetegnelsen «Onsdagskveld i Hinna kirke».  Å samle voksentilbudet til en fast dag, håper vi er en god og praktisk ordning som gjør det lett å planlegge og å sette av tid til å delta.

Programmet starter kl. 19.30 hver gang, dersom ikke noe annet er nevnt spesielt. Fra kl. 19.00 blir det kaffe og te og god tid til en drøs før programmet starter. Det er gratis entré på de fleste kveldene

 

Våren 2019

 

9. januar
Hellige tre kongers fest.
Tema: Jesus, fredsfyrsten.
Entré kr 200. Påmelding innen 07.01.19 til: hinna.menighet.stavanger@kirken.no eller mob. 411 61 504. Overskuddet går til menighetens misjonsprosjekt.             

23. januar
Bibeltime
-med Sigbjørn Jårvik
Tema: Jesus i det gamle testamentet.

6. februar

Salmekveld
-med  Ragne Marie Døble—salmefryd. Vi synger kjente og kjære og noen nye salmer.

20. februar
Med Gud i medgang og motgang.
-Temakonsert med Solveig Bartun Rob og Morten Samuelsen. Billetter i døra kr 100.

6. mars
Ut i verden samling
En ny generasjon kristne i Carlisle.

20. mars
Årsmøte for Hinna menighet.

10. april
Arbeid i Mongolia
-med Kjell Aanensen.

 

24. april
Salmekveld med jazz-inspirasjon.
-med Pastor Wang.
Istvan Nåden, kontrabass, Finn Audun Bohne, slagverk

 

8. mai
Onsdagskveld i Hinna kirke
-Ved diakoniutvalget.

 

5. juni
Medarbeiderfest

 

 

 

 
Del denne artikkel på e-post