BLI MED I GIVERTJENESTEN
BLI MED I GIVERTJENESTEN

Ved å bli med som fast giver, eller øke givertjeneste din,  gjør du menigheten i stand til å gi et enda bedre tilbud til barn og unge på Hinna. 

Støtt barne- og ungdomsarbeidet gjennom å bli fast giver


Hva går pengene til?

Stavanger bispedømmeråd har vedtatt at kapellanstillingen i Hinna reduseres fra 70 % stilling til 50 % fra 01.01.2017. Kapellan Eva Vassbø, som har hatt denne stillingen de siste 8 årene, har blitt tilbudt stilling som sokneprest i Madlamark fra nyttår og har takket ja til dette. Bispedømmet vil lyse ut en 50% stilling som kapellan i løpet av høsten 2016.

Menighetsrådet har nå i tillegg vedtatt å lyse ut en 50% stilling som barne- og ungdomsprest som vil kunne kombineres med kapellan-stillingen, for slik å kunne ha en prest i 100 % stilling.
Menighetsrådet ønsker med dette å fortsette jobben med å styrke barne- og ungdomsarbeidet i kirken.

Å lønne en barne- og ungdomsprest i 50 % stilling er et stort økonomisk løft for menigheten, og det er avgjørende at flere er med i den faste givertjenesten. Dette betyr at det er behov for en økning av givertjenesten på kr. 20.000,- i mnd.

I tillegg til ny stilling som barne- og ungdomsprest, lønner menig-heten allerede:

Menighetspedagog i 100 % stilling
Informasjonsmedarbeider i 20 % stilling
Dirigent i barnegospel i 8 % stilling

Hvorfor er det viktig å være med i givertjenesten i Hinna menighet?

Som menighet ønsker vi å være en positiv faktor i barn- og unges hverdag på Hinna. I vår bydel er vi som kirke med å skape gode og trygge møter mellom barn, ungdom, voksne – og Gud. Vi har et godt arbeid som vi har grunn til å være stolte av; babysang, 1-2-3-syng, minigospel, mini-KRIK, barnegospel, tirsdagsmiddag, speider, FK45 (klubb for 4 og 5 kl.), Klubb 67 (for 6.-7.kl.), Kafé KU (for ungdom fra 8. kl.) og lederkurs for ungdom i ulik alder. Dette er det kontinuerlige, faste arbeidet som kommer i tillegg til menighetens trosopplærings-arbeid. Når en er med i givertjenesten, støtter en menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. Til å drive dette arbeidet trengs det mange frivillige medarbeidere, men det er også til stor hjelp med ansatte - og noen av disse må menigheten lønne selv.

Vil du bli med å støtte dette arbeidet på fast basis?

Ta kontakt med daglig leder, Katrine Pedersen, Tlf. 99 63 22 00 / 51 90 57 72, 
eller fyll ut skjema som du finner her som word-fil, eller som pdf-fil og levér eller send til Katrine Pedersen

Det gis skattefradrag for gaver inntil kr. 25.000,- pr. år.

 
Del denne artikkel på e-post