BLI MED I GIVERTJENESTEN
BLI MED I GIVERTJENESTEN

Ved å bli med som fast giver, eller øke givertjeneste din,  gjør du menigheten i stand til å gi et enda bedre tilbud til barn og unge på Hinna. 

Støtt barne- og ungdomsarbeidet gjennom å bli fast giver

Hvorfor er det viktig å være med i givertjenesten i Hinna menighet?

Som menighet ønsker vi å være en positiv faktor i barn- og unges hverdag på Hinna. I vår bydel er vi som kirke med å skape gode og trygge møter mellom barn, ungdom, voksne – og Gud. Vi har et godt arbeid som vi har grunn til å være stolte av; babysang, 1-2-3-syng, mini-KRIK, Junior-KRIK, barnegospel, tirsdagsmiddag, speider, FK45 (klubb for 4 og 5 kl.), Klubb 67 (for 6.-7.kl.), Kafé KU (for ungdom fra 8. kl.) og lederkurs for ungdom i ulik alder. Dette er det kontinuerlige, faste arbeidet som kommer i tillegg til menighetens trosopplærings-arbeid. Når en er med i givertjenesten, støtter en menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. Til å drive dette arbeidet trengs det mange frivillige medarbeidere, men det er også til stor hjelp med ansatte - og noen av disse må menigheten lønne selv.

Menighetspedagog i 100 % stilling
Informasjonsmedarbeider i 20 % stilling
Dirigent i barnegospel i 8 % stilling

 

Hva brukes pengene til?

Sigbjørn R. Jårvik er ansatt som barne- og ungdomsprest i 50 % stilling. Sigbjørn har blant annet ansvar for kveldsmessene, familiesamlingene på tirsdager, oppfølging av «nøkkelpersoner», kontaktperson i Mini-KRIK, leder i Junior-KRIK og på ungdomskafeen «Kafé KU».

Hinna menighet har videre ansatt Kristin Anda som vikar for menighetspedagog Margunn Østebø. Kristin er ansatt i 100 % stilling og har ansvar for babysang, 1-2-3-Syng, Klubb 67, ledertrening for barn og ungdom, hovedleder for søndagsskolen, kontaktperson for FK45 og hun arbeider med trosopplæring for de minste barna.

Helene Widerøe Graue er ansatt som dirigent for Barnegospel i 8 % stilling.

 

Vil du bli med å støtte dette arbeidet på fast basis?

Ta kontakt med daglig leder, Katrine Pedersen, Tlf. 99 63 22 00 / 51 90 57 72, 
eller fyll ut skjema som du finner her som word-fil, eller som pdf-fil og levér eller send til Katrine Pedersen

 

Det gis skattefradrag for gaver inntil kr. 25.000,- pr. år.

 
Del denne artikkel på e-post