REFORMASJONSMARKERING
REFORMASJONSMARKERING

"Nåde" er hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge i 2017. 

I år er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen, noe som ble starten på reformasjonen og førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv. Også i Hinna kirke vil vi markere dette jubileet med ulike arrangement.

4. oktober blir det "Onsdagskveld i Hinna kirke" med Sindre Eide. Han har kalt sitt Luther-foredrag «Inspirasjon fra Luther som salmedikter og folkepedagog» og vi skal selvfølgelig synge noen salmer også.

Onsdag 18. oktober kommer Ryfylke Livsgnist med forestillingen "Luther med latter"

Inspirert av Det lutherske verdensforbund (LVF) har Den norske kirke valgt "Nåde" som gjennomgangstema i reformasjonsmarkeringen.

Dette vil bli synliggjort på tre områder: Hva innebærer nåde i Guds forhold til oss? Hva innebærer nåde i vårt forhold til hverandre? Hva innebærer nåde i vårt forhold til skaperverket?

Høsten 2017 legges det derfor opp til felles temagudstjenester i Den norske kirkes menigheter. Her i Hinna kirke har vi temagudstjenester disse søndagene:

27. august kl.11.00. Tema: Nåden alene. Prekentekst: Ef 2,1-10

17. september kl.11.00. Tema: Skaperverket er ikke til salgs. Prekentekst: Matt 7,24-28

19. november kl.11.00. Tema: Mennesket er ikke til salgs. Prekentekst: Matt 18,1-6.10-14 

Les mer om kirkens reformasjonsmarkering her og her
Del denne artikkel på e-post