Kommende søndagers gudstjenester
Kommende søndagers gudstjenester

Søndag 18. august kl 11.00: Familiegudstjeneste / oppstartsgudstjeneste. Dåp. Barn fra V6 og V10 deltar. Preken ved Kirsti Melangen og ungdommer som dramatiserer teksten (Matt 18,21-35). Bønnevandring med nattverd. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe og familieaktiviteter etter gudstjenesten.

Info om kommende søndager:

Søndag 25.08 kl 11.00 Gudstjeneste i samarbeid med Hinna misjonslag (NLM). Presentasjon av ny daglig leder i Hinna menighet, Torbjørn Opsahl. Dåp og nattverd. Prekentekst: Joh 8,31-36. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Predikant: Wenche Lunde. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til Hinna misjonslag. Kirkekaffe med velkomst for Torbjørn Opsahl.

Søndag 01.09 kl 11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Dåp. Prest: Arne Berge. Kateket: Kirsti Melangen. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe. Informasjonssamling for konfirmanter og foreldre etter gudstjenesten.

Søndag 08.09 kl 11.00 Allesammengudstjeneste med aldersinndelt søndagsskole. Dåp. Nattverd. Prekentekst: Apg 6,1-7. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 08.09 kl 19.30: Kveldsmesse. Enkel gudstjeneste med forsangere, band og nattverd. Dagens gjest: Steve Bruns. Tema: Dør kirken? Takkoffer. Sosialt samvær etter gudstjenesten.

Denne oversikten oppdateres normalt tirsdag.

 
Del denne artikkel på e-post