Påske i Hinna kirke
Påske i Hinna kirke

(Skjærtorsdag kl 18 er det gudstjeneste i Hillevåg kirke)

19.04 kl 11.00 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. Vi leser Jesu lidelseshistorie fra Matteusevangeliet. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Musiker: Marit Irene Jørpeland, fiolin.

(Langfredag kl 19 er det Via Dolorosa - andakt i Gausel kirke)

21.04 kl 11.00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Prekentekst: Joh 20,1-10 om Jesu oppstandelse. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Musiker: Camilla Olsen-Hagen, kornett. Forsangere fra menighetskoret. Takkoffer til Maritastiftelsen.

22.04 kl 19.30 Andre påskedag. Kveldsmesse. En påskegudstjeneste som tar for seg fortellingen fra palmesøndag til påskedag gjennom bibeltekster og sanger. Dåp og nattverd. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kateket: Kirsti Melangen. Band og forsangere.

28.04 kl 11.00 Allesammen-gudstjeneste med søndagsskole. Dåp og nattverd. Prekentekst: Joh 20,24-31 om disippelen Tomas sitt møte med den oppstandne Jesus. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim.

28.04 kl 18.00 STÅ OPP er en musikal om oppstand og oppstandelse med HINNA og STORHAUG barnegospel. Stå opp handler om påsken og hva betyr egentlig det som skjedde for 2000 år siden. Stå opp handler om vennskap og mot, om å lage oppstand og protestere mot alt som ødelegger, om å skape liv og røre og å stå opp for andre! Her blir det sang, musikk, dans og masse glede.
Hege H. Andresen har regi og Henning R. Haugland er musikkansvarlig. Billetter ved inngangen: Familie: kr 150. Voksne: kr 100. Barn: kr 50.
 
Del denne artikkel på e-post