Kommende søndags gudstjeneste
Kommende søndags gudstjeneste

Søndag 25. februar kl 11.00: Gudstjeneste i Hinna kirke

Søndag 25. februar kl 11: Allesammen-gudstjeneste med søndagsskole. Dåp og nattverd. 2. søndag i fastetiden. Prekentekst: 1 Mos 3,8-15. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til Søndagsskolen i Rogaland. Kirkekaffe, lek og prat etter gudstjenesten. 
Del denne artikkel på e-post