Kommende søndags gudstjeneste
Kommende søndags gudstjeneste

Oppstartsgudstjeneste søndag 19. august kl 11 i Hinna kirke

Søndag 19. august kl 11 samles vi til oppstartsgudstjeneste for hele familien. Kjært barn har mange navn: Vi kan også kalle dette en familiegudstjeneste, - eller en ABC-gudstjeneste (vi fokuserer på skolestart). Dessuten: dette er sommerens siste fellesgudstjeneste sammen med Hillevåg menighet.

Seksåringene som deltar i V6 Skattejakten, blir med i gudstjenesten. Det blir bønnevandring med nattverd. Det er også to små gutter som skal bli døpt denne søndagen.

Siden seksåringene er spesielt invitert, har vi valgt å ha preken over bibelteksten om den gode far i Luk 15,11-32 i stedet for søndagens ordinære prekentekst. Kateket Kirsti Melangen og menighetspedagog Geir Eikrem deltar sammen med sokneprest Arne Berge og kantor Anne Jordheim, - og flere frivillige medarbeidere fra menigheten. Det blir mulig å gi en gave til barne- og ungdomsarbeidet i Hinna kirke. 

Etter gudstjenesten samles vi til kirkesaft og kirkekaffe, med leik og uformell prat. Hoppeslottet blir også tatt fram!
Del denne artikkel på e-post