Kommende søndags gudstjeneste
Kommende søndags gudstjeneste

Søndag 25. nov er det gudstjeneste kl 11 i Hinna kirke

Søndag 25. nov kl 11: Gudstjeneste. Domssøndag / Kristi kongedag. Dåp og nattverd. Prekentekst: Matt 25,1-13. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Informasjon om misjonsprosjektet i Nepal. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Del denne artikkel på e-post