Kommende søndags gudstjeneste
Kommende søndags gudstjeneste

Søndag 23. september kl 11 er det gudstjeneste i Hinna kirke

Gudstjeneste i Hinna kirke søndag 23. september kl 11: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Gausel kirkekor deltar. Prest: Arne Berge. Kantor: Ernst Th. Monsen. Prekentekst: Matt 8,5-13 (18. søndag i treenighetstiden). Informasjon om misjonsprosjektet i Carlisle. Takkoffer til menighetens misjonprosjekt. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Del denne artikkel på e-post