Gudstjenester i Hinna kirke
Gudstjenester i Hinna kirke

Søndag 31. mars kl 11.00: Gudstjeneste. Sang ved Fredliners. Prekentekst: Luk 22,28-34. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Kort info om de kommende søndagene:

07.04 kl 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Besøk fra return2sender / Den Norske Israelsmisjon

14.04 kl 11.00 Palmesøndag. Familiegudstjeneste

19.04 kl 11.00 Langfredagsgudstjeneste

21.04 kl 11.00 Påskedag. Høytidsgudstjeneste

22.04 kl 19.30 Andre påskedag. Kveldsmesse

28.04 kl 11.00 Allesammen-gudstjeneste med søndagsskole

Denne oversikten blir normalt oppdatert tirsdag med fullstendig informasjon om kommende søndags gudstjeneste.
 
Del denne artikkel på e-post