Kommende søndags gudstjeneste
Kommende søndags gudstjeneste

Søndag 29. april kl 11: Allesammen-gudstjeneste i Hinna kirke

Søndag 29. april kl 11.00: Allesammen-gudstjeneste med aldersinndelt søndagsskole. Dåp og nattverd. Hillevåg og Hinna Menighetskor deltar. 5. søndag i påsketiden. Prekentekst: Luk 13,18-21. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe, lek og prat etter gudstjenesten.
Del denne artikkel på e-post