Kommende søndags gudstjeneste
Kommende søndags gudstjeneste

Søndag 16. desember kl 11

Søndag 16. desember kl 11: Gudstjeneste. Tredje søndag i adventstiden. Prekentekst: Joh 5,31-36. Prest: Arne Berge. Kantor: Anne Jordheim. Dåp og nattverd. Takkoffer til KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Del denne artikkel på e-post