Nå spør vi deg
Nå spør vi deg

Vi vil være en kirke for alle som bor her. Da er du og din mening viktig. Kan du ta deg tid til å svare på en anonym spørreundersøkelse?

Vi vil være en kirke for alle som bor her. Da er du og din mening viktig. Kan du ta deg tid til å svare på en anonym spørreundersøkelse?

Undersøkelsen er et av verktøyene vi nå tar i bruk for å finne ut hvordan mennesker opplever Hinna kirke, slik at vi kan bli bedre på å være kirke for bydelen. Menigheten har startet et menighetsutviklingsprosjekt, MUV, som i løpet av tre år skal lede fram til større bevissthet og høyere kvalitet omkring det å være en folkekirke her hvor vi bor.

Du svarer ved å gå inn på følgende Questback-link (et anonymt digitalt spørreskjema):

Klikk her

Spørreundersøkelsen avsluttes 15. oktober.
Del denne artikkel på e-post