Hinna Y`s Men, progam våren 2019
Hinna Y`s Men, progam våren 2019

Her finner du Hinna Y`s Men program

 

Program for våren:

           

Dato:

Tema:

Ved:

Hvor:

15. januar

Misjonsfilm - informasjon eller propaganda?

Hallgeir skretting

Hinnasenteret

12. februar

Det nye sykehuset. Ove Nordstokke

Hinnasenteret

12. mars Glimt fra et yrkesliv i olja. Inge Magnar Halsne

Hinnasenteret

9. april Hinna menighet i en to-gang Sigbjørn R. Jårvik

Hinnasenteret

7. mai Besøk på skoleskipet Gann.   Skoleskipet Gann.

 

 
Del denne artikkel på e-post