Tre nye misjonsprosjekt
Tre nye misjonsprosjekt

Hinna menighet støtter fra 2018 nye misjonsprosjekt i England, Nepal og Israel.

Hinna menighet har i flere år støttet prosjektet Fred og forsoning i Nepal (HimalPartner) og et utviklingsprosjekt i kirken på Madagaskar (Det Norske Misjonsselskap). Misjonsavtalene gikk ut ved årsskiftet, og menighetsrådet har etter innspill fra misjonsutvalget i menigheten, valgt å støtte tre nye prosjekt de neste fire årene. Samarbeidet er organisert gjennom SMM - samarbeidsråd for menighet og misjon.

Vi har valgt å fortsette samarbeidet med HimalPartner og Det Norske Misjonsselskap (NMS), men med nye prosjekt. Dette har skjedd i samråd med de to organisasjonene. I tillegg har vi gått inn i et samarbeid med Den Norske Israelsmisjon (DNI). Her er grunnleggende informasjon om de tre prosjektene:

NMS: Vi støtter nå misjonsarbeidet i Carlisle i England. Hovedfokuset er arbeid blandt kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. De siste 50 årene har det i England vært en veldig stor nedgang i antall unge involvert i kirken. NMS samarbeider med Carlisle bispedømme om dette arbeidet og har misjonærer og ettåringer som når ut til unge som ikke har hørt om Jesus. NMS deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet. Les mer: https://nms.no/glimt-fra-arbeidet/

HimalPartner: Vi støtter nå programmet "Mental helse". HimalPartner er opptatt av et varmere samfunn, at familier, nabolag og lokalsamfunn kan leve sammen, ivareta hverandre og bygge god helse. Derfor er psykisk helse et viktig begrep og synlig i mange av organisasjonens prosjekt. Innenfor dette programmet blir det arbeidet med sjelesorg i kirkene, dagsenter for funksjonshemmede, fred og forsoning, foreldreveiledning, en bedre skolehverdag, retten til et verdig liv, ingen helse uten mental helse. Les mer: http://www.himalpartner.no/vart-arbeid/prosjekter/mental-helse/

DNI: Vi støtter nå Caspari Center (CC) i Jerusalem. Senteret legger vekt på utrustning, disippeltrening og forskning og blir drevet av Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med andre partnere. CC er et ressurs- og kompetansesenter for den messianske bevegelsen, det vil si den lille minoriteten jøder som tror på Jesus som Messias. Fokusområder er bibelundervisning for menigheter, disippeltrening for jesustroende jøder og kristne palestinere, fred og forsoning mellom jøder og palestinere, undervisning for sabbatskolelærere, forskning om de messianske jødenes historie, troens jødiske røtter og andre relevante temaer, å drive et bibliotek med faglitteratur, og informasjon og undervisning om den messianske bevegelsen. Les mer: https://www.caspari.com/

Prosjektene vil bli tatt med i forbønnen i gudstjenestene. Takkoffer og kollekt som blir samlet inn til menighetens misjonsprosjekt, vil bli delt likt mellom de tre organisasjonene.

De nye misjonsprosjektene vil bli nærmere presentert på "Ut i verden"-samling i Hinna kirke onsdag 7. mars kl 19.30. Velkommen!




Del denne artikkel på e-post