Markering av fastetiden
Markering av fastetiden

Hinna menighet markerer fastetiden. Den liturgiske fargen er lilla. Vi har hengt opp skoleplansjer om påskens budskap på veggen i kirkerommet. Plansjene er lånt fra Vaulen skole. I tillegg tenner vi i ukene fram mot påske lys i ulike farger. Vi følger her Kirkens Nødhjelps opplegg for fasten, et opplegg som kan minne om det vi kjenner fra adventstiden. Hver søndag får et eget fastetema, og til hver uke er det skrevet en bønn.

Lysene viser vei inn i fastetiden, en tid for bønn og for handling. Ved fastetidens slutt lyser hele regnbuen, et håpstegn som vi kjenner fra bibelhistorien om Noa, et tegn på at en ny begynnelse alltid er mulig.

Betyr faste noe for oss i Norge i vår tid? Og hvis den betyr noe, hva bør være fastetidens kjennetegn: Å kjempe for rettferdighet – eller å vende seg til Gud i bønn? Kirkens Nødhjelp ønsker å vise at det ikke er noen motsetning her, snarer er det to likeverdige dimensjoner ved fastetiden, på samme måte som korset har to akser – en vertikal og en horisontal. Derfor rommer Kirkens Nødhjelps regnbuebønner begge disse dimensjonene. På plakaten synliggjøres den vertikale dimensjonen spesielt i den første – og siste uken mens de mellomliggende har hovedvekt på den horisontale dimensjonen.
Del denne artikkel på e-post