Hinna kirkes vårbasar
Hinna kirkes vårbasar

Lørdag 7. april kl 12-15

Velkommen til Hinna kirkes vårbasar lørdag 7. april kl. 12-15.

Åresalg og hovedtregning med mange flotte gevinster.

Samling i kirkerommet.
Hinna minigospel, Hinna barnegospel og Gausel barnegospel deltar.

Kafé med kaker, lapper, saft og kaffe og salg av pølser og brus!
Del denne artikkel på e-post