Turen til Israel og de palestinske områdene
Turen til Israel og de palestinske områdene

Vi har nå kommet tilbake fra en vellykket familie- og ungdomstur

Hinna menighet arrangerte i sommer en familie- og ungdomstur til Israel og de palestinske områdene. Vi er 34 barn, unge og voksne som nå har kommet tilbake fra en vellykket tur, de fleste fra Hinna. Gruppa bestod av barn i alderen 9-88 år. Vi hadde et fint fellesskap og delte mange gode opplevelser sammen. Vi besøkte mange bibelske steder og hadde også et spesielt fokus på BridgeBuilders, et forsoningsarbeid som drives av Den Norske Israelsmisjon. Åtte av ungdomslederne i menigheten (i alderen 13-20 år) deltok på et spesielt prosjekt med å lage trosopplæringsressurser om misjon. Det er planen at disse ressursene skal kunne brukes av alle menighetene i Den norske kirke. Hinna menighet har fått stipend fra Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM) og av Hinna Ys Men Club til dette prosjektet.
Del denne artikkel på e-post