Onsdagskveld 19. september
Onsdagskveld 19. september

Ut i verden samling, - med Ådne Berge: Business og bistand

 

Onsdagskveld i Hinna kirke, 19. september kl. 19:30.

Tema: Business og bistand

Kristne menigheter og organisasjoner har lang
tradisjon for å hjelpe mennesker i fattige land.

Hva har vi lykkes med og hva er utfordringene i en ny tid?

 Med temaformuleringen Business og bistand kan vi spørre:
Er dette to sider av samme sak - eller to forskjellige verdener?
Hvem er det egentlig som hjelper hvem?
Hvordan kan vi kan vi skape merverdier (forvalte talentene) slik at utbyttet blir større enn innsatsen?

Hva er et resultat? Når kan vi si at vi har lykkes?

Kaffe og drøs fra kl. 19.00. Fri Entré. Kollekt.
Del denne artikkel på e-post