Ny stilling som prosjektleder
Ny stilling som prosjektleder

Vi har fått støtte til prosjektet Åpne møteplasser for barn og unge på Hinna

Hinna menighet har fått støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til prosjektet «Åpne møteplasser for barn og unge på Hinna» for perioden 2019-2021. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

 

 
Del denne artikkel på e-post