Påskemåltid fredag 5. april
Påskemåltid fredag 5. april

En god forberedelse til påsken! Påmeldingfristen utvidet til 31. mars

Årets påskemåltid i Hinna kirke blir arrangert fredag 5. april kl. 19.00. Menigheten har i flere år arrangert dette spesielle måltidet i tida før påske. Ved å delta her, får du en god forberedelse til feiringen av selve høytiden.

Vi spiser lammemiddag sammen, og gjennom symbolske småretter, bibeltekster, salmer og nattverd formidles to store fortellinger; fortellingen om israelittenes utgang fra Egypt og fortellingen om Jesu død og oppstandelse.

Måltidet ledes av Inger Bakke Berge og Arne Berge.

Pris kr 350 per person.
Overskudd går til Den Norske Israelsmisjon. 
Påmelding til tlf. 41161504 eller hinna.menighet.stavanger@kirken.no og innbetaling på Vipps eller Hinna menighets konto 3230.05.03097 innen søndag 31. mars (vi har satt ny påmeldingsfrist).
Merk innbetalingen «påskemåltid»
Del denne artikkel på e-post