Du kan bidra gjennom menighetsrådet
Du kan bidra gjennom menighetsrådet

Din kompetanse kan være akkurat det som menigheten trenger.

Du kan nå være med å påvirke utviklingen i Hinna menighet framover. I september skal det velges nytt menighetsråd, og din kompetanse kan være akkurat det som menigheten trenger. Du kan også tipse oss om andre navn som vi kan spørre.

Det er mulig å levere forslag til nominasjonskomiteen fram til 15. april. Forslag kan sendes på hinna.menighet.stavanger@kirken.no eller om du vil levere det skriftlig (eventuelt anonymt) i en konvolutt i postkassa ved inngangen til Hinnasenteret. Valgbare personer å være medlemmer av Den norske kirke, bo på Hinna og senest fylle 18 år i 2019.

Menighetsrådet er et viktig «styre» for menigheten vår. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, diakoni, gudstjenesteliv, sang og musikk, kulturarbeid, misjon samt jus og økonomiforvaltning.

Kirkerådet har publisert en liste over ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:

1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende

2.  Du blir del av et kristent fellesskap

3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet

4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge

5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken

6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt

7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke

8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt

9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger

10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Kirkevalget finner sted 8.-9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august.

Du kan lese mer på kirkevalget.no

Det er også anledning til å levere inn listeforslag
Forslag til valglister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling. Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge. Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år. Fristen for å levere valglister er 30. april kl. 12.00.
Del denne artikkel på e-post