SØNDAGSSKOLEN
SØNDAGSSKOLEN

I Hinna kirke har vi aldersinndelt søndagsskole når det er Alle-sammen-søndager. Her er Tårnagentklubben (7 år +) i sving

 

HVA: På søndagsskolen kan du komme hvis du vil leke, ha det moro, høre mer om Jesus og mye annet kjekt.

HVEM: For alle som vil. 
Syns du at du er for stor til å gå på søndagsskolen? Da kan DU være med som hjelpeleder.
I Hinna kirke har vi delt søndagsskolen inn i ulike aldersgrupper: Jungelgjengen 0-3 år, Gulliverjengen 4-6 år, Tårnagentklubben 7-9 år, B-tweens 10 år ++

NÅR: Vi møtes på Allesammen-søndager kl 11.00 ca en gang i måneden og starter inne i kirka sammen med resten av menigheten. Hvis du ikke vil være med på gudstjenesten, kan du møte opp direkte i den gruppa du hører til. Da må du møte senest kl 11.10. Datoer for 2018 er: 7.jan, 28.jan, 25.feb, 11.mars, 15.april, 29.april, 27.mai, 9.sept, 28.okt, 11.nov, 9.des.

HVOR: Vi går samlet til ulike rom for hver gruppe

KONTAKT: Margunn Østebø, tlf 51 90 57 78
 
Del denne artikkel på e-post