SØNDAGSSKOLEN
SØNDAGSSKOLEN

I Hinna kirke har vi aldersinndelt søndagsskole når det er Alle-sammen-søndager. Her er Tårnagentklubben (7 år +) i sving

 

HVA: På søndagsskolen kan du komme hvis du vil leke, ha det moro, høre mer om Jesus og mye annet kjekt.

HVEM: For alle som vil. 
Syns du at du er for stor til å gå på søndagsskolen? Da kan DU være med som hjelpeleder.
I Hinna kirke har vi delt søndagsskolen inn i ulike aldersgrupper: Gulliverjengen t.o.m. 6 år, Tårnagentklubben f.o.m. 7år.

NÅR: Vi møtes på Allesammen-søndager kl 11.00 ca en gang i måneden og starter inne i kirka sammen med resten av menigheten. Hvis du ikke vil være med på gudstjenesten, kan du møte opp direkte i den gruppa du hører til. Da må du møte senest kl 11.10. Dato for Allesammensøndagene finner du i artikkelen "Gudstjenester i Hinna kirke" på forsiden på nettsiden.

HVOR: Vi går samlet til ulike rom for hver gruppe

KONTAKT: Kristin Anda, tlf 51 90 57 78
 
Del denne artikkel på e-post