MISJONSSAMARBEID
MISJONSSAMARBEID

Hinna menighet har avtaler med HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) om støtte til to ulike prosjekter.

Lederutvikling og organisasjonsbygging på Madagaskar

Hinna menighet vil være med å støtte lederutvikling og organisasjonsbygging på Madagaskar.  Dette skjer på tross av generell høy fattigdom og store sosiale utfordringer. Målet er en organisasjon som utnytter egne ressurser maksimalt ved hjelp av kompetente ledere. En hovedfilosofi kirken har, er at alle må bruke sine talenter for å skape utvikling.

Det er stor interesse for å delta på lederutviklingskurs. Her diskuteres hva som er god ledelse, hvordan en kan samarbeide bedre og ikke minst hvordan legge til rette for godt styresett uten korrupsjon.

Kirken har arvet store eiendommer fra den tiden da misjonene hadde eiendomsretten.  Det betyr at inntektene fra eiendomsforvaltningen kan brukes til investeringer og aktiviteter i kirken. Dette har skapt et nytt håp og en tro på uavhengighet.

Et stort satsingsområde er skolene som kirken driver. Det dreier seg om mer enn 300 barne- og ungdomsskoler, 30 videregående skoler, 2 jordbruksskoler, en lærerskole, 11 døve- og blindeskoler og en yrkesskole for jenter. Det grønne skoleprogrammet har en sterk miljøprofil, både i å ta vare på naturen og å ha fokus på et godt sosialt skolemiljø. Madagaskar har utrolig mange unike planter og dyr, men de er utrydningstruende på grunn av avskoging og erosjon. Barna lærer seg å ta vare på miljøet samtidig som de lærer jordbruk med nye dyrkingsmetoder. Det foregår en modernisering av pedagogiske virkemidler. Det er fokus på integrering av blinde og døve elever i vanlige klasser, noe som var en helt ny tanke for bare tre år siden.

Siden staten Madagaskar ikke greier å tilby utdannelse, medisinsk behandling eller skaffe nok mat til hele befolkningen, blir kirkens bidrag viktig. Dette må ikke bli en sovepute for staten, slik at de ansvarlige slutter å bry seg. Samtidig har kirkene alltid har tatt stort ansvar for samfunnsutviklingen, noe de føler seg moralsk forpliktet til.

Ved å bidra inn i dette får Hinna menighet innsikt i en del prosesser som foregår i moderne misjonsvirksomhet. Her dreier det seg om å styrke kirken til selv å ta kontroll over sin egen virksomhet, i et samspill med myndigheter og andre samarbeidspartnere. Dette gir resultater.


Bring fred og forsoning i Nepal

Over 16 000 døde, 9000 enker og 1 300 savnede personer er tallene bak en ti år lang borgerkrig i Nepal, fra 1996 til 2006. Et stort antall enkeltmennesker med dype innvendige sår og mye fattigdom er et uunngåelig resultat. Himalpartner har vært engasjert i arbeid for fred og forsoning her siden 2007.

 

 
Del denne artikkel på e-post