SORGARBEID
SORGARBEID

Vi har sorggrupper for ulik alder og ulike tapssituasjoner, for voksne og for barn/unge.

Vi har sorggrupper for ulik alder og ulike tapssituasjoner, for voksne og for barn/unge.

Ta kontakt med diakonen, tlf 51905780, eller diakon i Varden Brit Reidun Tyvann, tlf 51917145

Se "brosjyre for etterlatte" for mer informasjon
 

 
Del denne artikkel på e-post