MINIGOSPEL
MINIGOSPEL

Et kor for barn mellom 4 og 7 år. Vi liker å synge fine sanger med bevegelser til.

HVA: Hinna Minigospel er en gjeng med barn fra 4-7 år. I tillegg er det noen foreldre som står sammen med oss slik at vi ikke faller ned av kortrappene. Vi liker å synge fine sanger. Gjerne med bevegelser.
Vi har ca. 4 opptredener i halvåret. Vi synger for de gamle på Frue Gamlehjem, Lucia opptog på Stadionparken og et par opptredener i kirken.

HVEM: For deg som har fylt 4 år. Du kan bli med fram til 2/3. klasse.

NÅR: Tirsdager kl. 17.15 - 18.00.  Oppstart høsten 2017 er 22.aug.

HVOR: Vi øver i undervisningsrommet i Hinna kirke. Dette ligger i etasjen under Hinnasenteret.

KONTAKTPERSON: Kantor Anne Jordheim

DIRIGENTER: Nye dirigenter høsten 2017 er Ingeborg og Benedikte Skarsgaard
Del denne artikkel på e-post