MINIGOSPEL (ikke aktivt)
MINIGOSPEL (ikke aktivt)

Et kor for barn mellom 4 og 7 år. Vi liker å synge fine sanger med bevegelser til.

Minigsopel er for tiden ikke aktivt.

Minigospel er et kor drevet på dugnad av foreldre og eventuelt andre . Oppstart av minigospel er derfor avhengig av at voksne tar ansvar for driften av koret. Ta gjerne kontakt med kantor Anne Jordheim (aj599@kirken.no  tlf 51905777 / 480 59 844) dersom du kan bidra.

Øvingstidspunkt har vært tirsdager kl. 17:15-18:00.
Del denne artikkel på e-post