BARNEGOSPEL
BARNEGOSPEL

Har du lyst til å synge i kor og samtidig få nye venner? Da er du hjertelig velkommen til oss i Barnegospel.

HVA: Hinna Barnegospel består av en flott gjeng med barn fra 2. til og med 7. klasse. Selv om aldersspennet er stort, har vi det veldig kjekt sammen og da betyr aldersforskjellen lite.
En til to ganger i halvåret synger vi på gudstjenesten i kirken og på arrangementer andre steder. Annethvert år presenterer vi jule-/påskespill for Jåtten og Vaulen skole, og da er vi både skuespillere og sangere. Av og til samarbeider vi med andre kor.

HVEM: For deg som går i 2. - 7. klasse og har lyst til å synge i kor.

NÅR: Vi øver onsdager fra kl 17.30 – 18.45. Oppstart høsten 2018 er 22.aug.

HVOR: Vi øver i Hinna kirke. Vi begynner øvelsen med litt oppvarming og sang, og i pausen har vi felles lek, før vi synger litt mer.

KONTAKTPERSON: Kantor Anne Jordheim, tlf.: 51 90 57 77

DIRIGENT: Helene Widerøe Graue
Del denne artikkel på e-post