GUDSTJENESTELIVET
GUDSTJENESTELIVET

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud.

Lurer du på hvordan gudstjenesten feires i Hinna kirke?

lokal grunnordning for Hinna sokn som ble vedtatt i 2015, kan du lese om innhold og gangen i gudstjenesten.
Del denne artikkel på e-post