ALLESAMMEN-ARBEIDET
ALLESAMMEN-ARBEIDET

Allesammen-arbeidet i Hinna menighet er for alle, og er spesielt tilpasset barnefamilier. Arbeidet består av ett ukentlig, ett månedlig og to årlige møtepunkt:

ALLESAMMEN-SØNDAG

HVA:  I Hinna kirke har vi noe vi kaller «Alle-sammen-søndag». Det er en vanlig gudstjeneste men med aldersinndelt søndagsskole, slik at alle barna får et tilbud som er tilpasset dem.

I forkant av hver gudstjeneste sender vi ut en sms med informasjon om hva vi gjør etter gudstjenesten. Ønsker du å stå på denne listen, send sms til kontaktperson.

HVEM:  Alle sammen, og spesielt tilpasset barnefamilier 

NÅR:  Datoer for 2018 er: 7.jan, 28.jan, 25.feb, 11.mars, 15.april, 29.april, 27.mai, 9.sept, 28.okt, 11.nov, 9.des.

HVOR:  Ulike rom i kirka + ulike steder i nærområdet

KONTAKTPERSON: Kapellan Sigbjørn Jårvik, Tlf. 51 90 57 74, epost


TIRSDAGSMIDDAG

HVA: Enkel middag, med en variert, sunn og familievennlig meny 

HVEM: Alle sammen!

NÅR: Tirsdager.  Kom når det passer mellom kl. 16.00 og 17.00. Oppstart høsten 2017 er 22.august.

HVOR: Menighetssalen

PRIS: Voksen kr 70,-. Barn kr 30,-. (0-1 år gratis). Familie kr 160,-. 
Hvis du ønsker å få sms i forkant med påminning + meny, kan du melde deg på infolista ved å sende sms til 401 66 314.

Påmelding: Send SMS til 401 66 314 innen søndag.

KONTAKTPERSON: Diakon Aud Synnøve Løvaas, tlf 51 90 57 80


FAMILIEWEEKEND

HVA: Ei helg med ulike aktiviteter, samlinger og underholdning. En kjempeflott mulighet til å bli kjent med andre som bor på Hinna.

HVEM: Alle sammen! Godt tilpasset barnefamilier

NÅR: En weekend på høsten. I 2018: 21. - 23. september

HVOR: Høsten 2018 går turen til Vaulali leirsted ca 10min med bil fra Tau fergekai.

KONTAKTPERSON: Prest Sigbjørn R. Jårviktlf 51 90 57 74


 JULEVERKSTED

HVA: Adventstund, julepynt og julegavelaging, grøtspising, baking m.m.

HVEM: Alle 

NÅR: 9. desember 2017, kl.12-15.

HVOR: Hinna kirke

KONTAKTPERSON: Menighetspedagog Margunn Østebø, tlf 51 90 57 78

 

 

 
Del denne artikkel på e-post