V9 Kunst i kirken

Hvem: 4.klassinger, dvs de som fyller 9 år det gjeldene kalenderåret. Barn som er medlemmer i Den norske kirke eller der minst en av foreldrene/foresatte er medlem, får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle 4.klassinger i Hinna er velkomne! Invitasjonen for 2018 kan lastes ned her (sendes via post 11.okt).

Hva: På skolenes fridag 16.nov 2018 inviteres 4.klassinger i Hinna til en samling i Hinna kirke hvor de får mulighet til å prøve glasskunst, legokunst, trearbeid/sløyd, foto, maling/akvarell, matkunst, drama/teater. De får lære om hvordan kunst brukes i kirken, om kristne symboler og om håp. Vi skal også få tid til leker og god mat. Søndag 18.nov viser vi hva vi har laget på kirkekaffen etter gudstjenesten.

Program for samlingene høsten 2018:
Fredag 16.nov:
Kirka er åpen fra kl.0730—1630. Kjernetid med undervisning og aktiviteter er kl.09-15, mens før og etter er det flexitid litt som på SFO. Går du på en skole som ikke har fri denne dagen, kan du komme når skolen er ferdig. Det er mulig å få frokost. Alle får lunsj kl.11 og frukt ca kl.14.

Søndag 18.nov kl.11-13
Gudstjeneste i Hinna kirke og etterpå utstilling på kirkekaffen med det vi lagde og opplevde fredag. Gudstjenesten er åpen for alle. Foreldre, faddere og annen familie er spesielt invitert.

Samlingen lørdag koster kr 100,- pga. ting dere får med hjem. Ta kontakt hvis dette er et problem, så finner vi en løsning. Betaling skjer kontant eller med kort når en kommer.

Trykk her for å se bilder fra tidligere år


Når: Dato høst 2018 er fredag 16.nov kl.0730-1630 (kjernetid kl.09-15) og søndag 18.nov kl.11-13.

Hvor: Hinna kirke.

Påmelding: Gjøres ved å fylle inn skjema via linken nederst på siden (linken er synlig når påmeldingen åpnes, og fjernes etter påmeldingdsfristen). Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson. Påmeldingsfrist i 2018 var torsdag 8.november, men det er fortsatt plass hvis du sender påmelding innen mandag 12.nov-18. 

Å gjøre hjemme:  Hvis du er glad i musikk, finner du kanskje en artist eller album du liker i spillelisten 7-9 år Trosopplæring som vi har laget på spotify (dere kan opprette en gratisbruker hvis dere ikke har spotify).

Kontaktperson: Menighetspedagog Geir Eikrem tlf 400 73 411. Send epost