Påmelding V13 You Rock 12.-14.jan 2018
Fyll ut med info om deltakeren, gule felt er obligatoriske. Hvis et felt ikke kan fylles ut, skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se detaljer ovenfor). Påmeldingsfrist er torsdag 4.januar-2018.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
I feltet under, svar på følgende 5 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på en forelder/foresatt som kan være kontaktperson. Føy til mobilnummer og epost hvis ikke dette allerede er skrevet ovenfor.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under arrangementet brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, på hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har deltakeren spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. SKOLE+VENNER OG KJENTE: Skriv skole og klasse den påmeldte går i og 1-3 andre i aldersgruppen som deltakeren kjenner (dette gjør det lettere å lage grupper som deltakerne kan trives i). Kjenner deltakeren ikke så mange, er det også helt greit! Vi skal ha leker og program som gjør det lettere å bli kjent med nye.
5. VOKSENHJELP: Har en voksen (forelder, fadder, besteforelder, onkel/tante e.a.) mulighet til å bidra noen timer i løpet av helgen? Eksempelvis matlaging, voksennærvær og lignende (avtales nærmere via telefon).