Påmelding til V14 Konfirmant? 25.jan 2018
Fyll inn info om deltaker. Gule felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut (eks du har ikke mobil eller epost) skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til kateket Kirsti Melangen eller ring (se detaljer på forrige side).
Påmeldingsfrist er søndag 21.januar 2018.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
I feltet under, oppgi følgende opplysninger:
1. NAVN PÅ FORESATT inkl. mobilnummer og epost hvis ikke allerede oppgitt ovenfor
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, på hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har deltakeren spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. VOKSENHJELP: Har foreldre, faddere e.a. mulighet og lyst til å bidra med for eksempel matlaging eller annet praktisk, skriv dette her.