Påmeldingsskjema V8 14.-15.april 2018
Gule felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut (eks du har ikke mobil eller epost) skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se detaljer på V8 siden). Påmeldingsfrist er onsdag 21.mars 2018
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
I feltet under, svar på følgende 5 spørsmål:
1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder, evt deltaker). Her kan du evt supplere med navn og nummer til foresatt 2.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, sosiale behov, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. KLASSE+VENNER/KJENTE: Skriv hvilken klasse og skole deltakeren går på + 1-3 andre i aldersgruppen som deltakeren kjenner (dette gjør det lettere å lage grupper som deltakerne kan trives i). Kjenner deltakeren ikke så mange er det også helt greit! Vi skal ha leker og program som gjør det lettere å bli kjent med nye.
5. VOKSENHJELP: Har en voksen (forelder, fadder, besteforelder, onkel/tante e.a.) mulighet til å bidra noen timer denne helgen med å lage mat, være gruppeleder e.l.? Hvis ja, skriv navn og telefonnummer her.