Påmelding til V9 17. og 19.nov 2017
Fyll ut med info om deltaker, gule felt må fylles ut. Hvis et felt ikke kan fylles ut (eks du har ikke mobil eller epost) skriv "X" i feltet. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder om tiltaket vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer,send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Geir Eikrem eller ring (se kontaktdetaljer på hovedside). Påmeldingsfrist er torsdag 9.nov-17.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
Tlf:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Svar på følgende 6 punkter:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til (navn på forelder, evt deltaker). Hvis en ønsker at begge foreldre/foresatte skal ha info,suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket brukes i menighetsbladet "Kirkehilsen", på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell knyttet til tiltaket? Bildene blir publisert uten navn.
3. SPESIELLE BEHOV: Har deltakeren spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
4. KLASSE og VENNER: Skriv hvilken skole/klasse deltakeren går i,og 1-3 andre i aldersgruppen som deltakeren kjenner (dette gjør det lettere å lage grupper som deltakerne kan trives i). Kjenner deltakeren ikke så mange er det også helt greit! Vi skal ha leker og program som gjør det lettere å bli kjent med nye.
5. AKTIVITET: Velg minst 2 av følgende grupper i prioritert rekkefølge: 1. Trearbeid, 2.Foto 3.Maling/akvarell 4.Matkunst.
6. VOKSENHJELP: Har en forelder/fadder/besteforelder eller annen voksen mulighet til å bidra praktisk eller sosialt i noen timer?
7.FROKOST: Ønsker deltakeren frokost fredag morgen før kl.0830?