Tilbud/Aktiviteter for voksne

Hinna Y`s Men, progam Våren 2018

Her finner du Hinna Y`s Men program    Les mer...

Familie- og ungdomstur juli 2018

Tur til Israel og de palestinske områdene, påmelding pågår.     Les mer...

ONSDAGSKVELD I HINNA KIRKE

Program for Våren 2018.    Les mer...

HINNA OG HILLEVÅG MENIGHETSKOR

Koret har plass til flere. Tonen på øvelsene er lett og ledig. Vi får utvikle o...   Les mer...

HINNASENTERET

Hinnasenteret er Hinna bydels kurs- og aktivitetssenter for trygdede og pensjon...   Les mer...

FORBØNNSTJENESTE

Det er flere former for forbønnstjeneste i Hinna menighet. Flere ganger i uka e...   Les mer...

ÅNDELIG VEILEDNING

Åndelig veiledning har som mål å hjelpe den som søker veiledning til å oppdage h...   Les mer...

SORGARBEID

Vi har sorggrupper for ulik alder og ulike tapssituasjoner, for voksne og for b...   Les mer...