Tilbud/Aktiviteter for voksne

Hinna Y`s Men, progam høsten 2017

Her finner du Hinna Y`s Men program    Les mer...

Temakveld- Styrk ditt parforhold

Temakvelder- weekendkurs, styrk ditt parforhold!    Les mer...

Familie- og ungdomstur juli 2018

Tur til Israel og de palestinske områdene. NB: Foreløpig påmelding innen 03.12...   Les mer...

ONSDAGSKVELD I HINNA KIRKE

Program for høsten 2017.    Les mer...

HINNA OG HILLEVÅG MENIGHETSKOR

Koret har plass til flere. Tonen på øvelsene er lett og ledig. Vi får utvikle o...   Les mer...

HINNASENTERET

Hinnasenteret er Hinna bydels kurs- og aktivitetssenter for trygdede og pensjon...   Les mer...

FORBØNNSTJENESTE

Det er flere former for forbønnstjeneste i Hinna menighet. Flere ganger i uka e...   Les mer...

ÅNDELIG VEILEDNING

Åndelig veiledning har som mål å hjelpe den som søker veiledning til å oppdage h...   Les mer...

SORGARBEID

Vi har sorggrupper for ulik alder og ulike tapssituasjoner, for voksne og for b...   Les mer...