V14 Konfirmant?

Hvem: 8.klassinger, dvs. alle som fyller 14 år det kalenderåret. Medlemmer får invitasjon i posten når tiltaket nærmer seg. Alle er velkomne!

Hvis du ikke har fått brevet for 2019, kan du laste ned en kopi ved å trykke her (sendes via post i begynnelsen av januar-19).

Hva: Under 1. samvær i januar blir det presentasjon av konf.opplegg, et enkelt måltid/snacks, og stasjoner rundt i kirkebygget der de får innblikk i tema og utfordringer konfirmantene vil møte.
Under 2. samvær i juni blir de innskriving og videre informasjon om konfirmantåret. Ledere for konfirmantarbeidet møter den enkelte konfirmant m/foresatt ved stasjoner i siderommet hvor innskriving gjøres og evt. behov for tilrettelegging kan avklares. Enkelt måltid/snacks.

Trykk her for å se bilder fra tidligere år

Når: En kveld i januar og en i juni. I 2019: Torsdag 24.januar kl. 18.00-21.00 og innskriving tirsdag 4.juni kl. 18.00 eller kl.19.30.

Hvor: Hinna kirke

Påmelding:
1. samvær krever påmelding via nettskjema under. (link til skjemaet er synlig under når påmeldingen åpnes, og fjernes etter påmeldingdsfristen). Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson. Påmeldingsfrist er 20.jan 2019.
2.samvær krever ikke påmelding i forkant, man kan møte opp i kirka for innskriving.

Kontaktperson: Kateket Kirsti Melangen Tlf. 51905778. Send epost