Gudstjenester i Hinna kirke


Det er en glede at vi nå kan samles til gudstjenester igjen. De neste søndagene planlegger vi å ha to korte gudstjenester hver søndag, kl 10 og 12, i Hinna kirke.

 

Pinsedag 31. mai 

Velkommen til å være med og feire pinsedagen i kirken vår kl 10 (gudstjeneste med nattverd) eller kl 12 (gudstjeneste med dåp). Prekentekst: Joh 20,19-23. Prest: Sigbjørn Rydland Jårvik. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til menighetsarbeidet. Den siste gudstjenesten blir strømmet på nettet.

Nederst i denne artikkelen er det oversikt over gudstjenestene de kommende søndagene.

Mer informasjon om gudstjenestene

Gudstjenestene vil vare ca 1 time. Kirken vil være åpen en halv time før gudstjenesten begynner. Det er en fordel om alle ikke kommer samtidig to minutt før gudstjenesten begynner!

Vi følger smittevernveilederen som er laget nasjonalt for gudstjenester og kirkelige handlinger og legger opp til en gradvis og kontrollert åpning av gudstjenestelivet. Vi følger disse fire hovedprinsippene:

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Det vil være en begrensning på max 50 deltakere i tillegg til medarbeiderne, og vi vil følge regelen om 1 meters avstand. De som bor i samme husstand kan være nærmere hverandre.

Vi er pålagt av myndighetene å registrere deltakerne. Dette vil bli gjort ved at de som kommer skriver navn og telefonnummer på en liste ved inngangen. Lista vil bli makulert etter 10 dager og ikke bli brukt til annet enn eventuell smittesporing. Etter bruk av felles penn, benyttes håndsprit.

Når vi begynner gudstjenester med nattverd, vil det først være en kort forklaring om hvordan nattverdfeiringen vil skje på en trygg måte.

Vi har fjernet leketeppe med leker. Det er gjort klar plastposer med Barnas Søndagsskoleblad til utdeling til barn som kommer til kirken. Vi kommer også til å ha en kort skattkistesamling i gudstjenesten.

Det blir mulighet for å gi takkoffer enten ved bruk av Vipps eller kontanter i korg ved utgangen.

Gudstjenesten kl 12 vil bli strømmet slik at den også kan ses på nettet mens den pågår. Filmen blir ikke lagret. Det er bare prest og klokker som vil være synlige på filmen.

Kommende gudstjenester

Søndag 7. juni kl 10. Gudstjeneste med nattverd

Søndag 7. juni kl 12. Gudstjeneste med dåp

Søndag 14. juni kl 10. Gudstjeneste med nattverd

Søndag 14. juni kl 12. Gudstjeneste med dåp

Søndag 21. juni kl 11 (?). Allesammengudstjeneste med søndagsskole

Tilbake