Preken 28. juni som lydfil


Her kan du høre prekenen i Hinna kirke ved prest Sigbjørn Rydland Jårvik

 

Tilbake