Preken 13.september som lydfil. Fil 1,9-11


Her kan du høre prekenen i Hinna kirke ved sogneprest Arne Berge

 

Tilbake