Kirkehilsen er forsinket


Kirkehilsen 2-2020 er forsinket pga korona.

 

Årets andre utgave av Kirkehilsen, som skulle kommet ut i disse tider, er forsinket på grunn av koronasituasjonen.

Vi har besluttet av neste nummer av kirkehilsen vil bli julenummeret.

Tilbake