Dåp i Hinna kirke


Det er flott at det nå er mange som ønsker at barna deres skal bli døpt!

 

Nå har vi dåp i de fleste gudstjenester, og vi kan også være fleksible og legge til rette for egne dåpsgudstjenester etter gudstjenesten, eller på lørdager eller hverdager hvis det er behov for det.

Vi kan nå være samlet inntil 200 i Hinna kirke, og har gode rutiner for smittevern.

Det er spesielt mange som ønsker å døpe barna sine for tiden! Dette er veldig flott, men det er sikkert fremdeles barn som ikke er blitt døpt på grunn av pandemien og usikkerhet om hvor mange en har kunnet samle. Både små barn, store barn, ungommer og voksne kan bli døpt i Hinna kirke.

Dere kan melde dere på dåp elektronisk til de planlagte gudstjenestene på hinnakirke.no. Har dere ønsker om en annen dato enn de som er tilgjengelige der, tar dere kontakt med Hinna menighet på telefon 51 84 04 00.


 

Tilbake