Dåp i Hinna kirke


Vi kan ha dåp i vanlige gudstjenester og i egne dåpsgudstjenester. Vi har også satt opp dåpsgudstjenester på lørdager i juni og august.

 

Vi har heldigvis hatt dåp i kirken vår gjennom hele koronatida, men vi vet at mange familier har utsatt dåpen på grunn av begrensningene og usikkerheten knyttet til hvor mange som kan være samlet. Vi ønsker nå å gjøre et krafttak for å legge til rette for dåp i månedene framover når vi håper at gjenåpningen av samfunnet vil skje gradvis, også her i Stavanger.

Det blir dåpsgudstjenester lørdagene 12. juni og 28. august. Ellers er det dåp i alle vanlige gudstjenester søndag kl 11, og vi kan også ha lukkede dåpsgudstjenester for en familie etter den vanlige gudstjenesten. Vi kan også ha slike lukkede dåpsgudstjenester på hverdager.

Dere kan melde dere på dåp elektronisk til de planlagte gudstjenestene på hinnakirke.no. Har dere ønsker om en annen dato enn de som er tilgjengelige der, tar dere kontakt med Hinna menighet på telefon 51 84 04 00.
 

Tilbake