Kveldsmesse søndag 3. okt. kl 19.30


Tema: Tilgivelse. Kveldens gjest: Kjetil Klungland.

 

Kveldsmesse kl 19.30. Enkel gudstjeneste med nattverd. Tema: Tilgivelse. Kveldens gjest: Kjetil Klungland. Prest: Torbjørn Nedrebø. Sosialt samvær etter gudstjenesten.

Kort info om kommende søndager:

Søndag 10.10: Ikke gudstjeneste i Hinna kirke (se Hillevåg og Gausel)

Søndag 17.10 kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Hinna kirke

Søndag 24.10 kl 11.00: Gudstjeneste med søndagsskole

Søndag 31. oktober kl 11.00: Gudstjeneste

Søndag 7. november kl 11.00: Gudstjeneste med søndagsskole, allehelgensdag

Søndag 7. november kl 18.30: Minnegudstjeneste, allehelgensdag

Søndag 14. november kl 11.00: Familiegudstjeneste

Søndag 14. november kl 19.30: Kveldsmesse

 

Tilbake