GudstjenesteHer kan du lese om kommende gudstjenester i Hinna kirke.

 

Kommende søndagers gudstjenester:

20. oktober kl 11.00: Allesammen-gudstjeneste med aldersinndelt søndagsskole. Barnegospel deltar. Dåp. Nattverd. Prest: Atle Moe. Kantor: Anne Jordheim. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe, lek og prat etter gudstjenesten.

27. oktober kl 11.00: Gudstjeneste på bots- og bønnedag. Prest: Anne Grete Hagen. Kantor: Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer til KIA, Kristent Innvandrerarbeid. Kirkekaffe.

2. november kl 12.30 (lørdag): Dåpsgudstjeneste

3. november kl 11.00: Gudstjeneste

10. november kl 11.00 Gudstjeneste

10. november kl 19.30: Kveldsmesse

Denne oversikten blir normalt oppdatert hver tirsdag med oppdatert informasjon om kommende søndag.
For søndager lenger fram i tid, se kalenderen på nettsida.

Tilbake