Kirken er her for deg, også nå!


Vi følger de lokale og nasjonale råd. Kirken kan med noen begrensninger brukes til dåp, vigsel og gravferd.

 

Hinna menighet følger de lokale og nasjonale råd og kan dessverre ikke åpne for gudstjenester og andre arrangement. Men vi kan bruke kirken vår til dåp, vigsel og gravferd, med begrensning i hvor mange som kan være sammen. Kirkens ansatte er også tilgjengelige for samtaler på telefon og mail fra hjemmekontor. Foreløpig gjelder dette til over påske, men vi rekner med at restriksjonene vil vare lenger. Konfirmasjonsgudstjenestene i mai er utsatt til høsten. 

Vi tilbyr altså egne dåpsgudstjenester for alle som ønsker dåp, også i denne perioden. Det samme gjelder en enkel vigsel med få til stede. Ta kontakt, så kan vi finne en løsning på dette! 

Hinna menighets sentralbord er 51 90 57 70. Annen kontaktinformasjon, se her.

For informasjon om gravferd, se nettsiden til Stavanger kirkelige fellesråd.

Vi oppfordrer ellers alle til å følge de råd som gis, se nettsidene til Folkehelseinstituttet og Stavanger kommune.

Med hilsen

Daglig leder
https://wsu4.mylabora.com/medarbeider/ws/image.ashx?type=c&id=124f97b4-1e77-4e65-b782-e5500ee8b91f
Torbjørn Opsahl

https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-cell.png97 56 70 74
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-mail.pngSend e-post

Sokneprest
https://wsu4.mylabora.com/medarbeider/ws/image.ashx?type=c&id=14d1c500-0b3a-4b12-9ac7-c032fb6ef9f3
Arne Berge

https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-cell.png41 16 15 04
https://hinnakirke.no/DesktopModules/Agrando/Kontaktliste/Images/ico_contact-mail.pngSend e-post

Tilbake