Velkommen til gudstjeneste i Hinna kirke søndag 23.01 kl 11.00


Søndag 23. januar kl 11 samles vi til gudstjeneste med dåp. Vi kan nå være inntil 200 deltakere på faste, tilviste plasser i kirken.

 

Søndag 23. januar kl 11: Gudstjeneste med dåp ved kateket Kirsti Melangen og biskop Tor Singsaas. Kantor Anne Jordheim. Konfirmanter deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet. Vi kan nå være inntil 200 deltakere på faste, tilviste plasser på gudstjenestene. Kom gjerne i god tid pga registreringen ved inngangen.

Gudstjenester de kommende ukene:

30.01 kl 11. Gudstjeneste

06.02 kl 11. Gudstjeneste

13.02 kl 11. Gudstjeneste

13.02 kl 19.30 Kveldsmesse

Denne oversikten blir normalt oppdatert hver tirsdag.

Hinna menighet følger smittevernråd fra regjeringen og Den norske kirke. Samtidig ønsker vi så langt som mulig å være en åpen og tilgjengelig kirke. På gudstjenester og i gravferd kan vi nå ta imot inntil 50 deltakere. Deltakerne skal sitte på faste, tilviste plasser. Dette betyr at deltakerne skal sitte på benk eller stol under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Benkene er nummererte og kirkeverter viser hvor du skal sitte. Det er nå svært viktig at vi følger smittevernreglene. Husk 1 meters avstand mellom husstandene, god håndhygiene og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke. Munnbind bør brukes der det ikke er mulig å holde en meters avstand og ved bevegelse i kirkerommet, for eksempel ved inngang/utgang, ved dåp og i kø til nattverd. Deltakerne blir registrert med navn og telefonnummer på deltakerliste ved inngangen. Lista makuleres etter 14 dager og brukes kun til smittesporing hvis nødvendig.

Tilbake