Gudstjeneste i Hinna kirke 24. oktober kl 11.00


Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole!

 

Søndag 24. oktober kl 11: Gudstjeneste med dåp og søndagsskole. Prest: Tor Magne Nesvik. Kantor: Anne Jordheim. Nattverd. Takkoffer til Kirkens SOS. 

Tilbake