Givertjeneste


Ved å bli med som fast giver, eller øke givertjeneste din,  gjør du menigheten i stand til å gi et enda bedre tilbud til barn og unge på Hinna.

 

Hvorfor er det viktig å være med i givertjenesten i Hinna menighet?

Som menighet ønsker vi å være en positiv faktor i barn- og unges hverdag på Hinna. I vår bydel er vi som kirke med å skape gode og trygge møter mellom barn, ungdom, voksne – og Gud. Vi har et godt arbeid som vi har grunn til å være stolte av; babysang, 1-2-3-syng, mini-KRIK, Junior-KRIK, barnegospel, tirsdagsmiddag, speider, FK45 (klubb for 4 og 5 kl.), Klubb 67 (for 6.-7.kl.), Kafé KU (for ungdom fra 8. kl.) og lederkurs for ungdom i ulik alder. Dette er det kontinuerlige, faste arbeidet som kommer i tillegg til menighetens trosopplærings-arbeid. Når en er med i givertjenesten, støtter en menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. Til å drive dette arbeidet trengs det mange frivillige medarbeidere, men det er også til stor hjelp med ansatte - og noen av disse må menigheten lønne selv.

Menighetspedagog i 100 % stilling
Informasjonsmedarbeider i 20 % stilling
 

Hva brukes pengene til?

Sigbjørn R. Jårvik er ansatt som barne- og ungdomsprest i 50 % stilling. Sigbjørn har blant annet ansvar for kveldsmessene, familiesamlingene på tirsdager, oppfølging av «nøkkelpersoner», kontaktperson i Mini-KRIK, leder i Junior-KRIK og på ungdomskafeen «Kafé KU».

Hinna menighet har videre ansatt Kristin Anda som vikar for menighetspedagog Margunn Østebø. Kristin er ansatt i 100 % stilling og har ansvar for babysang, 1-2-3-Syng, Klubb 67, ledertrening for barn og ungdom, hovedleder for søndagsskolen, kontaktperson for FK45 og hun arbeider med trosopplæring for de minste barna.


Vil du bli med å støtte dette arbeidet på fast basis?

Ta kontakt med daglig leder 51 90 57 72,
eller fyll ut skjema som du finner her som word-fil, eller som pdf-fil og levér eller send til daglig leder.

Det gis skattefradrag for gaver inntil kr. 50.000,- pr. år.

Kontakt:

Daglig leder
Torbjørn Opsahl
51 90 57 72
975 67 074
Send e-post

Tilbake