Menighetens årsmøte


Onsdag 18. mars kl 19.30 i Hinna kirke

 

Velkommen til årsmøte 18. mars.

-Gjennomgang av årsmelding for 2019
-Gjennomgang av regnskap og budsjett

 

Kaffe serveres fra 19.00

Tilbake