Bønn i koronatider


Finn et rolig sted, og start gjerne bønnen med å tenne et lys. Her er et forslag til en bønn du kan bruke.

 

Innledning

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Salme fra Norsk Salmebok

Her kan du synge eller lese en salme fra Norsk Salmebok, eller du kan lese et dikt eller synge en annen sang som gir deg ro og trøst. Se salmeforslag under.

Bibelord

Les enten et av disse versene eller en annen bibeltekst du finner trøst i.

1. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Joh 14, 27)

2. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. (Matt 11, 28)

Kort stillhet

Bønn

Kjære Gud,

Jeg/vi ber for alle som er rammet av koronakrisen i vår bydel og by, og i resten av verden. 

Jeg/vi ber for alle som lider nå, for alle som er urolige, ensomme og redde.

Jeg/vi ber for alle syke og eldre og velsign alle helsearbeidere.

(Her kan vi nevne Stavanger Universitetssjukehus, legesentrene i bydelen, Frue Gamlehjem, Vågedalen sykehjem, Boganes sykehjem, Boganes bofellesskap, Vannassen bofellesskap og andre instistusjoner der det bor noen fra Hinna)

Jeg/vi ber for alle med viktig lederansvar, og alle andre med samfunnskritiske oppgaver.

Jeg/vi ber for alle barn og unge og for de som arbeider i barnehager og skoler.

(Her kan vi nevne barnehager og skoler med navn: Tyrihans barnehage, Vågedalen barnehage, Jåttå barnehage, Fredheim barnehage, Jåtten skole, Vaulen skole, Hinna skole, Kristianslyst skole, Steinerskolen, Jåttå videregående skole og Hetland videregående skole)

Jeg/vi ber for alle som har mistet sine trygge steder i hverdagen, og spesielt for alle som er i karantene eller som er isolerte.

Jeg/vi ber for alle som er permitterte og alle som opplever utrygghet for sine arbeidsplasser.

Vær også nær alle som rammes av kriser og konflikter som ikke når avisenes forsider.

Hjelp oss til å stå sammen i denne tiden. Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre.

I dag ber jeg/vi for… (her kan følge navn eller andre bønneemner, eller stille bønn)

Kjære Gud, ta imot mine/våre bønner. Amen.

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Velsignelse

Velsign oss, Gud Fader.

Velsign oss, Guds Sønn.

Velsign oss, du Hellige Ånd.

Salmeforslag

415 Alltid freidig

459 Gud er din hvile

464 Velt alle dine veie

488 Ingen er så trygg i fare

489 Blott en dag

494 Jeg er i Herrens hender

498 Du omgir meg på alle sider

626 Vær meg nær, å Gud

632 Det er makt i de foldede hender

638 Må Gud velsigne deg

678 Vi rekker våre hender fram

738 Noen må våke i verdens natt

818 O bli hos meg, nå er det aftentid

819 Bred dina vida vingar

Tilbake