Påmelding V7 Vær Beredt 2024


Fyll ut med info om deltaker, mørke felt må fylles ut. Øvrig praktisk informasjon og beskjeder vil gå via epost og mobil du registerer. Hvis problemer, send epost med påmeldinginformasjon til menighetspedagog Mona Lode eller ring (se detaljer på V7-siden). Påmeldingsfrist er onsdag 6..mars-24
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 6 spørsmål:
1. KONTAKTPERSON: Skriv navnet på eier av mobilnummer og epost. Hvis en ønsker at begge foresatte skal ha info, suppler med navn og nummer her.
2. BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under V7 brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell om V7?
3. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle behov knyttet til mat, allergier, adferd, funksjonshemminger e.a.?
4. VENNER+KLASSE: Skriv klasse og skole deltakeren går på + 1-3stk i aldersgruppen som deltakeren kjenner (brukes for å lage grupper som deltakerne kan trives i).
5. VOKSENHJELP: Hvis behov, kan en voksen (forelder, fadder, besteforelder e.a) bidra noen timer på en eller flere samlinger? Eksempelvis voksennærvær og/eller hjelp ved rigging og rydding.