Påmelding Kickoff-leir for ungdomsledere (Fiber) 21.-22.aug 2021


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Svar på følgende 5 spørsmål:
1.BILDER: Kan situasjonsbilder uten navn tatt under leiren brukes i menighetsblad, på hinnakirke.no, hinnavis.no og i PR-materiell til kirka?
2.SPESIELLE BEHOV: Har du spesielle behov det er greit at vi vet om? F.eks. mat, allergier, bevegelsesutfordringer
3. ROM: Har du ønsker ang hvem du vil sove på rom med?
4. KLASSE: Skriv klasse og skole (vi må vite om kohorten du hører til)
5. VANNSPORT: Ønsker du å prøve surfing, stand ut paddeling (SUP) eller annen vannsport? Du gir ikke en bindende svar, dette er kun for å sjekke interessen.
Evt. skriv "Sover hjemme" hvis dette er ønskeligForesatte
Foresatt
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: